Võistluste korraldaja on Viljandi Bowling Club. Võistlustel järgitakse antud reglementi. Võistlus on händikäpiga.

Võistlus algab 05.03.2018 ja koosneb 6 etapist (mängud on esmaspäeviti ja kolmapäeviti). 5.03; 7.03; 12.03; 19.03; 21.03; 26.03; 28.03; 2.04; 11.04; 16.04; 18.04; 23.04; 25.04; 2.05; 7.05; 9.05; 14.05; 16.05.

Viljandi Firmaliiga Kevad 2018 on võistkondlik turniir. Osalemisõigus on kõigil bowlingumängijatel, kes tunnistavad antud reglementi.

Händikäp (HCP) lisatakse järgmise valemi alusel: (190 – keskm) x 0,8. Saadud arv ümardatakse täisarvuks. Maksimum händikäpiks on 64 punkti. Händikäp arvutatakse ümber iga etapi järel, käesoleva firmaliiga kevadetapi keskmise alusel, kaasates võistluskeskmise mis on enne esimest etappi. Esimeses voorus arvutatakse händikäp, eelmiste hooaegade tulemuste järgi, selle puudumisel EVML-i ametliku AVK järgi ning nende mõlema puudumisel, arvestatakse maksimumhändikäp.
Kehtib võistkondlik händikäp. Kui mõne mängija AVK on nt 210 ja seega HCP -16 p, siis arvestatakse need miinuses olevad 16 p võistkonna HCP summast maha. Võistkonna HCP summa ei saa olla väiksem kui 0. Individuaalarvestuses on miinimum HCP 0.

Võistluse osavõtutasu on 360 eurot võistkonna kohta. Osavõtutasu sisaldab mänguaega, võistluste korralduskulusid ja auhinnafondi.

Võistkonna registreerimine ja osavõtutasu maksmine: Võistkonna liikmete ning kapteni kontaktandmete äramärkimine toimub kuni 19.02.2018 e-posti aadressil viljandi.bowling@gmail.com. Võistkonna nimekirja saab mängijaid lisada kuni teise etapi lõpuni. Võistlust ei toimu kui osalejaid on alla kaheteistkümne võistkonna. Osavõtutasu peab olema makstud esimeseks etapiks. Võistkond kes soovib tasuda arvega, edastab ettevõtte rekvisiidid 19.02.18 e-posti aadressile viljandi.bowling@gmail.com.

Võistluste peakohtunik: Viljar Mandri, kes vajadusel määrab abikohtunikud.

Võistluskirjeldus: Juhul kui võistkonda kuulub naine või alla 16a vanune mängija, siis tema saab HCP +10p sarja kohta. Võistlused toimuvad alagruppides, 4 võistkonda igas grupis. Enne esimest etappi alagrupid loositakse. Edasi moodustatakse need võistkondade jooksvate võidupunktide alusel pärast iga lõppenud etappi. Võistkonnas on kolm mängijat. Iga etapp koosneb kolmest mängust st 4 meeskonda mängivad kõik omavahel ühe mängu. Võistkonna liikmete punktid summeeritakse, liidetakse händikäpi punktid ja suurema summa saavutanud võistkond võidab. Ühe mängija tulemus pluss händikäpi (HCP) punktid ei saa ületada summat 300. Võit annab 3 punkti, viigi korral saavad mõlemad 2 punkti ja kaotus annab 1 punkti. Mängud toimuvad Ameerika mänguviisis, 2 võistkonda rajapaaril. Radade vahetus pärast igat mängu, vastavalt võistluskaartidele. Soojendus 10 minutit enne esimese matsi algust.

Juhul, kui esineb tehniline probleem, määrab kohtunik vajadusel uue mänguaja. Tehnilise vea puhul antakse uus vise.Vastavalt EVML-i kehtivatele võistlusmäärustele on keelatud oma tulemuse tahtlik mõjutamine, kasutades ebaausaid võtteid (tahtlik möödavise jne). Selliste ilmselgete katsete korral arvestatakse selle mängija järgmise etapi händikäpiks 0 p. Tema vastava etapi visketulemusi keskmiste arvutamisel ei arvestata.

Puuduva (haigestunud) võistkonnaliikme puhul kasutatakse mängija firmaliiga kevadetapi hetke keskmist miinus 30 punkti ja keskmist saab arvestada ainult võistlejale, kes on vähemalt korra juba käesoleva hooaja kevadetapil osalenud. Selliseid tulemusi ei arvestata AVK ja HCP arvutamisel järgmisteks etappideks. Korraga saab mängida mitte rohkem kui ühe ärajäänud mängijaga. Ühe mängija keskmist ei saa kasutada kahel korral järjest ning kahe korra vahele peab jääma ka mängitud etapp. Hilinenud mängija ei saa liituda poole sarja pealt, arvestusse läheb tema keskmine miinus 30 punkti. Kahe või enama võistkonnaliikme hilinemise või põhjuseta tulemata jätmise korral märgitakse võistkonnale kaotused ja vooru osavõturaha ei tagastata. Etapi jooksul on lubatud teha üks kord ühe mängija vahetus!

Mänguajad on vastavalt kindlaksmääratud ajakavale (mis selgub peale registeerimise lõppu). Võistkondade jooksev paremusjärjestus avaldatakse jooksvalt Viljandi Bowling Club kodulehel. Iga võistkond jälgib ise oma paigutust järgnevaks etapiks!

PAREMUSARVESTUS

Võistkondlik

Eelvoorude paremusjärjestus selgitatakse võidupunktide alusel.Võrdsete võidupunktide arvu korral arvestatakse võistkondade mängukeskmist koos HCP-ga, kui see on sama, siis võistkonna puhast keskmist tulemust.

Finaali pääsevad kõik võistkonnad eelvoorude tulemuste põhjal. Eelvoorus kogutud punkte kaasa ei võeta. Finaalvooru eest tasu ei nõuta.

Finaal koosneb kolmest voorust ja “Superfinaalist”.

1.voor – Mängivad

Mäng 1-(eelvoorude  12-s ja 7-s võistkond)

Mäng 2-(eelvoorude 11-s ja 8-s võistkond)

Mäng 3 (eelvoorude 10-s ja 9-s võistkond)

Mängitakse omavahel kaks mängu,punktid liidetakse. Võitjad mängivad edasi teises voorus.

2.voor  — Mängivad

MÄNG 1 – esimese vooru Mäng1 võitja  eelvoorude neljanda võistkonnaga.

MÄNG 2 – esimese vooru Mäng2 võitja eelvoorude viienda võistkonnaga

MÄNG 3 – esimese vooru Mäng3 võitja eelvoorude kuuenda võistkonnaga.

Mängitakse omavahel 2 mängu, punktid liidetakse. Võitjad mängivad edasi kolmandas voorus.

3.Voor – Mängivad

MÄNG 1 – teise vooru Mäng1 võitja  eelvoorude esimese võistkonnaga.

MÄNG 2 – teise vooru Mäng2 võitja eelvoorude teise võistkonnaga

MÄNG 3 – teise vooru Mäng3 võitja eelvoorude kolmanda võistkonnaga.

Mängitakse omavahel 2 mängu, punktid liidetakse. Selguvad “Superfinaali” esimene, teine ja kolmas võistkond.

“Superfinaal”

Mängivad kolmas ja teine võistkond ühe mängu. Suurema punktisummaga võistkond mängib edasi esimese võistkonnaga ühe mängu. Selgub Firmaliiga Kevad 2018 üldvõitja.

Individuaalne

Paremusjärjestuses arvestatakse 5. parema etapi tulemusi. Arvestust peetakse punktisumma järgi koos händikäpiga. Arvesse ei lähe etapid, kus mängib nö võistleja keskmine. Individuaalset arvestust peetakse kahes grupis (mehed, naised). Võrdse tulemuse puhul loeb kõrgeim ühel etapil saavutatud punktisumma koos hcp-ga.

AUTASUSTAMINE

Auhinnafondi suurus sõltub osalevate võistkondade arvust. Auhinna saavad 1.-6. koha saavutanud võistkonnad.
Individuaalselt autasustatakse kolme paremat mees- ja kolme paremat naismängijat ning iga etapi võitjat.