Võistluse kodulehekülg: www.parnuopen.ee

Tegemist on EVML reitingusüsteemi kõrgeima ehk A-kategooria võistlusega

Toimumise aeg ja koht:

7 – 17 juuni 2018
Perona Bowling (Pärnu, Metsa 13a, www.peronabowling.ee)
Registreerimine info@peronabowling.ee , tel. +372 56 464208 (Raivo)

Kvalifikatsioon

Individuaalne, 6 sarja, euroopa mänguviis, 2 mängijat rajal. Radade vahetus peale igat sarja.
Naiste hcp 10 p, mida käsitletakse mahavisatud kurikatena. Naiste maksimaalne võimalik tulemus koos hcp-ga on 300.

Ümberviskamised ja Desperado

Enda tulemust võib ümber visata kõigis vahetustes vabade kohtade olemasolul. Viimasel kahel eelvoorude päeval saab maksimaalselt eelregistreerida kahele ümberviskamisele.  Desperadovooru kohti ei broneerita. 

Desperadovooru pääsevad mängima kõik soovijad, kes osalenud kvalifikatsioonis.
Mängitakse 1 sari euroopa mänguviisis. Desperadovoorust pääseb edasi 2 mängijat.

Turbosari

Mängija, kes soovib osaleda Turbosarjas, tasub lisamaksu 10 € (kummagi turbosarja eest). Esimese turbosarja  arvestuses võidab kvalifikatsiooni teine sari, teise turbosarja arvestuses kvalifikatsiooni viies sari. 2 paremat kummastki Turbovoorust pääseb finaalidesse

B- kategooria

Selles arvestuses osalevad kõik mängijad, kelle võistluskeskmine on 170 kuni 190 p (naistel vastavalt 160 kuni 180 p). Mängija osaleb automaatselt ka põhiarvestuses ilma lisatasuta.
B- kategooria lõplik paremusjärjestus selgitatakse finaalides laupäeval, 16ndal juunil kell 20:30. Finaalidesse pääs selgitatakse 25-nda vahetuse järel.

C-kategooria

Selles arvestuses osalevad kõik mängijad, kelle võistluskeskmine on alla 170 p (naistel 160 p)
Mängija osaleb automaatselt ka põhiarvestuses ilma lisatasuta.
C-kategooria lõplik paremusjärjestus selgitatakse finaalides laupäeval, 16ndal juunil kell 20:30 Finaalidesse pääs selgitatakse 25-nda vahetuse järel.
C- kategooria mängija võib osaleda B- kategooria arvestuses, teatades sellest kohtunikule enne enda soorituse algust, aga ta pretendeerib vaid ühe kategooria põhiauhinnale

B- ja C- kategooria määramisel on korraldajal õigus mängija klassifikatsiooni muuta, kui selgub, et tema tuvastatav võistluskeskmine viimase aasta jooksul erineb oluliselt ametlikust võistluskeskmisest. Sellest teavitatakse mängijat eelnevalt.

Seenioride arvestus

Mängija osaleb automaatselt seenioride arvestuses juhul kui tema vanus on 2018ndal aastal 50 või enam. Kõik seeniorid osalevad ka üldises paremusjärjestuses, ilma lisatasuta. 
Seenioride finaalieelne asetus põhineb 20-nda vahetuse järgsel seisul (reedel, 15ndal juunil).
Seenioride hcp nende omavahelises arvestuses on +1 punkt iga aasta eest, mis ületab 55 eluaastat (s.t 56 aastane mängija saab +1 punkti iga sarja eest), naistele rakendub endiselt lisahcp +10 punkti

Ajakava

Vaata kogu võistluse ajakava.

Võistlusmaks

Vahetused 1,2,4,7 (Early Bird) 40 €, ümberviskamised 35 €
vahetused 3,5-6, 8-11, 15: 55 €, ümberviskamised 40 €
vahetused 12-14, 16-17: 65 €, ümberviskamised 40 €
vahetused 18-26: 75 €, ümberviskamised 55 €

Desperadovoor 15 €

Osavõtumaks juunioridele (kuni 21 a ): vahetused 1-14: 35 €, ülejäänud vahetustes sarnaselt täiskasvanutega.
Osavõtumaks noortele (kuni 18 a ): vahetused 1-14: 25 €, ülejäänud vahetustes sarnaselt täiskasvanutega.

Turbosari 10 €

FINAALID

B JA C KATEGOORIA FINAALID

1.ring (Laup, 16 juuni kell 20:30)

Eelvoorude kohad  3 kuni 6.

Matshisüsteemis, 2 sarja summa. Kõrgeim asetus kohtub madalaimaga jne. Võitjad järgmisesse ringi. Kohad 5 kuni 6 selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

2.ring (Laup, 16 juuni kell 21:30)

Eelvoorude kohad  1 ja 2 pluss võitjad eelmisest ringist.

Matshisüsteemis, 2 sarja summa. Kõrgeim asetus kohtub madalaimaga jne. Võitjad järgmisesse ringi. Kohad 3 kuni 4  selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

Superfinaalid (Laup, 16 juuni kell 22:30)

Võitjad eelmisest ringist. 1 sari.

SEENIORIDE FINAALID

1.ring (reede, 15 juuni kell 20:30)

Eelvoorude kohad  3 kuni 6.

Matshisüsteemis, 2 sarja summa. Kõrgeim asetus kohtub madalaimaga jne. Võitjad järgmisesse ringi. Kohad 5 kuni 6 selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

2.ring (reede, 15 juuni kell 21:30)

Eelvoorude kohad  1 ja 2 pluss võitjad eelmisest ringist.

Matshisüsteemis, 2 sarja summa. Kõrgeim asetus kohtub madalaimaga jne. Võitjad järgmisesse ringi. Kohad 3 kuni 4  selgitatakse eelvooru asetuse põhjal.

Superfinaalid (reede, 15 juuni kell 22:30)

Võitjad eelmisest ringist. 1 sari.

MAIN EVENT FINAALID

Main Event finaali pääseb 40 mängijat: 
30 mängijat  kvalifikatsioonvoorudest üldise edetabeli alusel, 
2 paremat mängijat vahetustest 1 kuni 9 (kes ei kvalifitseeru üldise edetabeli alusel),  
2 paremat mängijat vahetustest 10 kuni 14 (kes ei kvalifitseeru üldise edetabeli alusel)
2 Desperadovoorust ja 
4 Turbovoorudest (kummastki Turbovoorust 2).

Kõik finaalvoorud mängitakse Ameerika mänguviisis.

Mängija saab kvalifitseeruda finaalidesse vaid ühes arvestuses. Juhul, kui ta kvalifitseerub mitmes arvestuses, on tähtsuse järjekord alanev järgnevalt:

 1. üldine edetabel,
 2. voorud 1 kuni 9,
 3. voorud 10 kuni 14
 4. Turbovoor
 5. Desperado

Finaalide 1.ring

20 mängijat. Kvalifikatsioonvooru kohad 21 kuni 30 + 2 mängijat Desperadovoorust + 2 paremat mängijat vahetustest 1 kuni 9+  2 paremat mängijat vahetustest 10 kuni 14 + 4 mängijat Turbovoorust.
4 sarja.  Kvalifikatsioonvooru punkte kaasa ei võeta.
8 paremat pääseb Finaalide 2. ringi.
Üldjärjestuse kohad 29 kuni 40 selgitatakse vastavalt 1.finaalringi tulemustele. 

Finaalide 2.ring

20 mängijat. 8 paremat eelmisest ringist pluss kvalifikatsioonvooru kohad 9 kuni 20
4 sarja. Eelmiste ringide tulemusi kaasa ei võeta. 8 paremat pääseb 3.ringi.
Üldjärjestuse kohad  17 kuni 28 selgitatakse vastavalt 2.finaalringi tulemustele.

Finaalide 3.ring

16 mängijat. 4 sarja. 8 paremat eelmisest ringist pluss kvalifikatsioonvooru kohad 1 kuni 8
Kohad  9 kuni 16 selgitatakse vastavalt 3.finaalringi tulemustele.

Finaalide 4.ring

8 paremat eelmisest ringist. Matshisüsteemis vastavalt eelvoorude tulemustele. Kõrgeim asetus kohtub madalaimaga jne. 2 sarja summa, võitjad edasi järgmisesse ringi. Kohad  5 kuni 8 selgitatakse vastavalt 4.finaalringi tulemustele.

Poolfinaalid

Eelmiste matshide võitjad omavahel, Matshisüsteemis vastavalt eelvoorude tulemustele. Kõrgeim asetus kohtub madalaimaga, 1 sari, võitjad edasi finaali, kohad 3 ja 4 vastavalt poolfinaali tulemustele

Superfinaal

Poolfinaalide võitjad võitjad omavahel, 1 sari

Tasapunktiseisude lahendamine

Kvalifikatsioonis: Loeb arvesseläinud soorituse viimane tulemus (naistel koos hcp-ga), seejärel eelviimane tulemus jne. Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.

Desperadovoorus: Visatakse ümber täislaud kuni võitja selgumiseni.

Finaalide 1-3 ringis: Viimane tulemus (naistel koos hcp-ga) seejärel eelviimane tulemus jne. Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.

Finaalide matshisüsteemis (alates 4-ndast ringist) Visatakse ümber täislaud kuni võitja selgumiseni. Vajadusel vaheldumisi vasakul ja paremal rajal. Alustaja valib parema eelvoorude-järgse asetusega mängija.

B-ja C-kategooria ning seenioride finaalides paremuse selgitamisel visatakse ümber täislaud kuni võitja selgumiseni. Vajadusel vaheldumisi vasakul ja paremal rajal. Alustaja valib parema eelvoorude-järgse asetusega mängija. J’rgmiseks viskeks järjekorda muudetakse.

Peakohtunik

Võistluste peakohtunik on Raivo Tamm, kes määrab abikohtunikud.

Autasustamine

Auhindade jagunemist vaata eraldi auhindade lehelt.

 

Pärnu Open 2018 auhinnad

Main event

 1. koht 1500 €
 2. koht 900 €
 3. koht 600 €
 4. koht 500 €
 5. koht 450 €
 6. koht 400 €
 7. koht 350 €
 8. koht 300 €

9.-12. koht 250 €
13.–16. koht 200 €

B-mängijad:

1.koht 500 €
2.koht 250 €
3-4.koht 150 €
5-6 koht 50 €

C-mängijad:

1.koht 350 €
2.koht 200 €
3-4.koht 100 €
5-6 koht 50 € 

Seeniorid:

1.koht 200 €
2.koht 150 €
3-4.koht 100 €
5-6 koht 50 €

Eriauhinnad

2-3.päeva parimad (vahetused 4-9) 
1.koht 50 €
2.koht Pärnu Open 2018 ümberviskamise kinkekaart

4.päeva parim (vahetused 10-11) 
1.koht 50 €
2.koht Pärnu Open 2018 ümberviskamise kinkekaart

5-6.päeva parimad (vahetused 12-17) 
1.koht 100 €
2.koht Pärnu Open 2018 ümberviskamise kinkekaart

 1. vahetuse parim 
  1.koht 50 €
 2. vahetuse parim
  1.koht 100 €