Võistluse vorm: individuaalne, ümberviskamisteta

Koht:  AMB Akadeemia Bowling (Akadeemia tee 30, Tallinn)
Aeg:  29.10. – 01.11. 2020
Korraldaja: Eesti Veeremängude Liit
Peakohtunik: Gabriel Veide
Registreerimine: regimine@evml.ee
WWW lehekülg: http://www.bowling.evml.ee/emv/

Eesti Meistrivõistlustel järgitakse käesolevat Eesti Meistrivõistluste reglementi ja kehtivaid Eesti Veeremängude Liidu (EVML) võistlusmäärusi.
Võistlustel selgitatakse välja Eesti meister naiste ja meeste arvestuses, samuti Eesti meistrid noorte ja juunioride vanuseklassis.
Võistlus kuulub EVML reitingusüsteemi.

Osalemisõigus ja registreerimine
Osaleda võivad vaid EVML liikmed.
Registreerimine Eesti Meistrivõistlustele toimub võistluse kodulehel http://www.bowling.evml.ee/emv/
Online registreering suletakse 15 minutit enne vahetuse algust. Eelistatud on online registreering, kuid võtame vastu ka e-postile regimine@evml.ee laekunud registreeringud.
Riietus vastavalt EVML võistlusmäärustele. Soovituslik on kasutada klubi esindussärki.

Võistlusmaks
Võistlusmaks 45 €, juunioridele ja noortele 30 €. Juuniorid ei osale noorte arvestuses.
2019-2020 hooaja reitingu meeste ABC koondtabeli TOP 6 ning naiste AB koondtabeli TOP 3 osalustasu on 0 €
Võistlusmaks tasutakse sularahas või ülekandega EVML-i arveldusarvele enne kvalifikatsioonvooru.

Võistluse kirjeldus
Võistlus koosneb eelvoorust, vahevoorust ja finaalvoorudest.

Noorte ja juunioride vanuseklassi paremusjärjestus (eraldi poistele ja tüdrukutele) määratakse võistluse lõpptulemuste põhjal.

Eelvoor
Individuaalne, 8 sarja, ameerika mänguviis, 2 kuni 4 mängijat rajapaaril.
Radade vahetus peale igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale.
Soojendus 10 minutit algusrajapaaril. Eelvooru punkte vahevooru kaasa ei võeta. Jätkama pääseb 24 meest ja 8 naist.

Vahevoor
Vahevooru pääseb 24 meesmängijat eelvooru tulemuste põhjal.
Vahevoor mängitakse pühapäeval,  01. novembril algusega kell 10.00.

Eelvoorus saavutatud punkte kaasa ei võeta.
Individuaalne, 8 sarja, ameerika mänguviis, 3 mängijat rajapaaril, radade vahetus peale igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale. Vahevoorus visatud punktid võetakse finaalvooru kaasa.
Soojendus 10 minutit algusrajapaaril

Finaalvoorud

Finaal 1. ring
Vahevoorude 8 paremat meest ja eelvoorude 8 paremat naismängijat. Mehed võtavad vahevoorus visatud punktid finaalvooru kaasa.
Mängitakse round-robin süsteemis (võidu eest 30 punkti, viigi eest 15 punkti ja kaotuse eest 0 punkti). Jätkama pääseb 3 paremat mees- ja naismängijat.
Soojendus 10 minutit algusrajapaaril.

Finaal 2. ring
Esimese finaalringi 2. ja 3. koht mängivad kahe mängu summa peale. Mängitakse ameerika mängusüsteemis.
Soojendus 4 viset kummagil rajal.
Matsi võitjad jätkavad, kaotajad saavutavad võistluse 3. koha.

Superfinaal
Esimese finaalringi 1. koht ja teise finaalringi võitja mängivad kahe mängu summa peale. Mängitakse ameerika mängusüsteemis.
Soojendus 4 viset kummagil rajal.
Matsi võitjad “kroonitakse” Eesti meistriteks, kaotajad saavutavad võistluse 2. koha.

Tasapunktiseisude lahendamine
Eelvoorus saavutatud võrdsete punktisummade korral on parem võistleja, kellel on parem viimane mäng, see järel eelviimane jne. Parameetride võrdsuse korral otsustab loos.

Vahevoorus saavutatud võrdsete punktisummade korral on parem võistleja, kellel on parem viimase sarja tulemus, selle võrdsuse korral eelviimase sarja jne. Kõige eelneva võrdsuse korral otsustab paremuse loos.

Finaalide 1. ringis saavutatud võrdsete punktide korral otsustab paremuse omavaheline mäng, selle võrdsuse korral vahevoorus saavutatud punktid, selle võrdsuse korral vahevooru viimane sari, seejäärel eelviimane jne.

Finaalide 2. ja 3. ringis saavutatud võrdsete punktide korral visatakse täislauda kuni võitja selgumiseni. Esimene ruut visatakse sellel rajal kus teine sari lõpetati.

Õlitus
Kasutatakse ühte õlitusprofiili.
Õlitus toimub enne igat eelvooru, enne vahevooru ja enne 1. finaalringi.
Õliprofiil avaldatakse hiljemalt 1 nädal enne esimese eelvooru algust.

Autasustamine
Võistluse kolme paremat naist ja kolme paremat meest autasustatakse karikate ja medalitega.
Parimaid noori ning juuniore autasustatakse karikatega. Juuniorid ei osale noorte arvestuses.